treść
author
Kościesza - tematy zakazane i zatajane niewygodne dla mafii trzymającej władzę
34 postów | 1 komentarzy | 9324 odsłon
Antypolska Mitologia marca ’68. Część III
Polska
Dodany: 2018-04-17 12:04

Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”.

Antypolska Mitologia marca ’68. Część III 

 Emigracja żydów ’68-70 :Prześladowanie, czy… ICH kolejny przywilej ?

 

Mamy więc jakby dwie rzekomo  przeciwstawne wersje  współcześnie preparowanej mitologii „prześladowań, skutkujących emigracją Żydów z Polski ’68 ”.Wersja „polskich” i wersja „komunistycznych” prześladowań! Jak wykazano, w poprzednich częściach zarówno pierwsza jak i druga to zwykłe sciemy, nie mające związku ani z faktami, ani  z ówczesnymi decydentami PRL.  

Obie te wersje, zarówno postkomusza,  jaki i wersja „dobrej zmiany” , to jednakowa ściana . Obie mają obie swoim zakłamaniu więcej wspólnego niż rozbieżnego.  Same podstawowe braki , tj ukrywane i nie podejmowane w tej kwestii fakty z  obu wersji są następujące:

I) Nie ma i poza partią Proletariat z Ludwikiem Waryńskim na czele ,  nie było w Polsce innych komunistów niż Żydzi lub agenci NKWD! Każdy niemal komunista SDKP, Bundu i PPS Lewicy był Żydem .Następnie każdy decyzyjny członek KPP/PPR/PZPR co najmniej był agentem NKWD, Żydem lub Sowietem ,a najczęściej, spełniał co najmniej dwa z trzech w/w wariantów równocześnie!     Choć trzeba przyznać ,ze nie każdy żyd to komunista! Ale trzeba tu odróżniać pojęcie „Żyda” od „żyda”[1] ! Czyli praktycznie każdy decyzyjny tzw. członek kompartii  w Polsce czy przed, czy po 1968r był Żydem lub TW NKWD/KGB !

 

II)  To Żydy trzymający władzę w PRL dali (lub delegowali ) możliwości legalnego wyjazdu pewnej części swych pobratymców z tego największego po ZSRS i Chinach więzienia- nazwanego niczym kpina z Polaków: „Polską Ludową” .    

To żydowscy pobratymcy mniejszości etnicznej  trzymającej większość władzy cywilno-partyjnej w PRL jedynie mieli ten przywilej do legalnego wyjazdu na Zachód:Według danych Żydowskiego ( de facto żydokomunistycznego) Instytutu Historycznego do końca 1950 r. z PRL przybyło do Izraela 106 tys. Żydów, w latach 1945-1956 Stany Zjednoczone przyjęły 160 tys., Kanada 12 tys., Australia 15 tys. i Ameryka Łacińska 30 tys.Żydów Rzecz znamienna – wyjeżdżający otrzymywali dokument podróży i rezygnowali z polskiego obywatelstwa. I jakoś nikt nie forsował propagandowych bzdur o antysemickich nagonkach i przepędzeniach. Co znamienne, oprócz prawa do wyjazdu od razu otrzymywali wizy pobytowe do najbardziej antykomunistycznych państw, największego finansowego dobrobytu! Czy wyjeżdżali wyłącznie z niechęci do sowieckiego ustroju (co wśród Żydów -jego pomysłodawców, naczelnych utrwalaczy i beneficjentów  jest raczej wątpliwe,) czy raczej jako delegowani na zachód przyszli –uwiarygodnieni rzekomymi  „komunistycznymi prześladowaniami” -agenci sowieckiego wywiadu pozostaje sprawą otwartą…ze zdecydowanym wskazaniem na tą drugą opcję. A owe przepisy emigracyjne wyłącznie dostępne dla Żydów, jakie stosowano wtedy w 1968-1970  nie wdrożył ani Moczar ani Gomułka, ale dla swoich rodaków szef ubecji, Żyd Jakub Berman ,już na starcie tzw. Polski Ludowej ! I gdy je wdrażano i stosowano od 1946r ,wtedy  gdy po 1956r na tej samej zasadzie w większej masie niż w 1968 -70 wyjeżdżali  na Zachód, to wtedy żaden z Żydów, czy to wyjeżdżających ,czy wydających owe paszporty wyjazdu, w jedną stronę nie gardłował o „antysemityzmie.”

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/zydzi-znow-chca-kasy-od-polski-wypedzeni-w-1968-r-ze-stanowisk-w-partii-bezpiece-i-rzadzie-domagaja-sie-odszkodowania/

III) Fikcyjna ,tj zmyślona do cna „opozycyjność” oddelegowanych Żydów  PRL do roli „represjonowanych emigrantów”.

Czas na podstawowe fakty o reprezentatywności „opozycyjnej” owej „emigracji” grupy peerelowskich Żydów w okresu 1968-1969 :

W okresie od stycznia 1968 r. do sierpnia 1969 r. wyjechało z Polski 11 tys. 185 osób, w tym 9570 osób dorosłych. Wśród nich było m.in.: 525 osób piastujących kierownicze stanowiska w ministerstwach; 200 osób z prasy i instytucji wydawniczych; 217 pracowników naukowych; 61 osób z Komitetu „Polskie Radio i Telewizja”; 176 osób z resortu spraw wewnętrznych (b. MBP) – z tego 12 osób to byli dyrektorzy departamentów, szefowie WUBP; 28 osób z sądownictwa, prokuratury i więziennictwa; 55 osób z MON i LWP; 998 rencistów, w tym 204 osoby pobierające renty z tytułu „szczególnych zasług dla PRL”.[2] Jednak, ”Nie są to informacje ścisłe, albowiem podawano na ogół ostatnie miejsce zatrudnienia, więc np. stalinowski sędzia kpt. Stefan Michnik mieścił się w kategorii „instytucje wydawnicze”, a wielu byłych funkcjonariuszy MBP to późniejsi pracownicy naukowi czy „renciści specjalni”. http://www.rodaknet.com/rp_art_3660_czytelnia_marzec68.htm

Trudno by wobec takich emigrantów- dotychczasowych tuzów ,utrwalaczy i swojaków PRL-u , poważnie traktować argument o „ ofiarach komunistycznych prześladowań”.  Takich choćby  prześladowań jakie np. stosowano wobec Polaków,w nie tylko w okresie utwalania władzy żydokomuny ale w całresie PRL. Równocześnie poza jedynym Humerem,  nikt jakoś nie słyszał o ukaranym sądowo Żydzie za wielokrotnie popełnione na Polskach zbrodnie,  w ani w pierwszej, ani nawet drugiej  PRL (3-cia eRPe),   na choćby na wieloletnie  więzienie.

 

IV) Prawo Żydów  do legalnego opuszczenia Sowietu PRL

-dyskryminacja  czy…tylko kolejny z ICH  rasistowskich przywilejów ?

Warto tu w kwestii owej rzekomo „przymusowej emigracji Żydów” z lat 68-69, dodać ,że w przeciwieństwie do Żydów sowieckiego pochodzenia stanowiących uprzywilejowaną kastę PRL, bądź ocalałych podczas wojny religijnych żydów, rodowici Polacy nie mieli możliwości na legalną emigrację z PRL. Nie mieli takich przywilejów, jak Żydzi na otrzymanie paszportu choćby i tylko w jedną stronę  i opuszczenie tego sowieckiego nadwiślańskiego łagru. Nie posiadali takowej szansy ani po zakończeniu II Wojny Światowej ,  ani po fikcyjnej „odwilży’56”, ani wskutek żydokomunistycznej prowokacji eksplozji „polskiego antysemityzmu” 1968r, ani później po  pacyfikacjach protestów robotniczych 1970r i 1976r itd.,  aż do 1990r[3].Szybciej kula w tył polskiej głowy, lub wieloletnia odsiadka za próbę ucieczki schwytanych Polaków, próbujących opuścić demoludy przez „zielone granice”., niż paszport do polskiej kieszeni.  Jak to trafnie głosił w swym kabarecie  bard antykomunistycznej opozycji, Jan Pietrzak: „Niech rozdadzą wszystkim Polakom (żyjącym w PRL- dop autora ) paszporty, a… ostatni gasi światło”. Ale  na kim by wtedy pasożytowała trzymająca władzę etniczna mniejszość sowieckich poP-ów (pełniących obowiązki Polaków) .Dlatego  w przeciwieństwie do Żydów,( poza tymi Polakami będących ich agentami i szpiclami) -,, jakoś ani Żydy-liwaki ani moczarowskie „chamy” trzymający władzę w PRL- w przeciwieństwie do uprzywilejowanych Żydów- Polakom na trwałe  posiadanie  paszportu aż do 1990r  nie zewalali!

 

I wreszcie

V) PRL- czy był to system represyjny, czy preferencyjny wobec Żydów?  

 Owa zgoda na emigrację z PRL była zawsze, nie tylko w okresie 1968-70, ale w najgorszych dla Polaków  latach czterdziestych ,pięćdziesiątych i następnych do  czasu dekady Gierka kolejnym  z wielu wyłącznych przywilejów (z posiadaniem paszportu,  nieograniczonych możliwości zagranicznych wyjazdów,  dostępem i piastowaniem najważniejszych i najbardziej intratnych stanowisk partyjnych i państwowych,  wojskowych ,policyjnych, w zarządach  partyjnych i państwowych, z wielokrotnością pobieranych zarobków wobec tych otrzymywanych przez „polskich tubylców”, dostępu do nie reglamentowanego zaopatrzenia w sklepach z żółtymi firankami, i prawem posiadania broni palnej włącznie) jakie posiadali (i większości nadal posiadają)  ponad ogółem Polaków, pełniący obowiązki Polaków (poPi)- współczesne Chazary  PRL/ III eRPe !

 

Jest więc najwyższy czas , a wręcz nagli potrzeba, aby rozeznać z naszej -polskiej strony-  jaki cel i scenariusz przyświeca koalicji tzw. organizacji syjonistycznych ze Światowym Kongresem Żydów z jego soroskimi przybudówkami w Polsce ,  czwartego pokolenia osadzonych w Polsce głównie na terenie Warszawki sowieciarzy i żydokomuny ( politycznie skupionych,PO/PZSL/Nowoczesnej/PZPR-SLD/ GW/Polsat/TVN ) z drugiej, i z co najmniej pewną frakcją „PiS” z Gazetą Polską z trzeciej , o co się rozchodzi w uprawinej przez nie  rozgrywce  na rzecz oczerniania Polaków przez współczesne propagowanie nie mających związku z realiami PRL  banialuk  o antysemickich   prześladowaniach w PRL i  o rzekomym „wypędzeniu przez Polaków-komunistów  wszystkich Żydów z Polski” ? 

 

Koniec części trzeciej

 

Kościesza


[1] Pierwszy, Żyd- to etniczna narodowość Askenazyjczyków, czy raczej bardziej współcześnie AszkeNazistów- bądź głównych światowych banksterów ,bądź jako finansowani przez tych pierwszych udających zwykle bezpaństwowców, internacjonalistów, i wszelakie lewactwo, co na drodze udawanego lewicowania ma otworzyć im drogę władzy w krajach gdzie są mniejszością. Drugi: „żyd” (pisany z małej litery)- to religijny wyznawca  judaizmu, co też nie koniecznie jest tożsame z pochodzeniem hebrajskim czy choćby semickim!

 

[2] K. Lesiakowski ,,Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968-69”- materiał opracowany wg elaboratu MSW- Biura Paszportów i dowodów osobistych. Patrz  ,,Dzieje najnowsze” nr 2/1993r.

[3] Nawet po” liberyzacji” paszportowej  jaka nastąpiła w okresie Gierka tj po 1970r  o ile Polak taki dokument wyrobił, to nie był jego dysponentem  Znajdował się on w ubeckim biurze paszportów MSW, gdzie po złożeniu podania mógł zostać terminowo tymczasowo wydany ,lub nie.

PRZECZYTAJ TAKŻE
KOMENTARZE
Dołącz film z YouTbue do komentarza:
- nikt jeszcze nie komentował artykułu -

Strony Patriotyczne<
Ewa Stankiewicz - wspierajmy wolne media. Chodźcie z nami!
Witamy-w-Polsce.pl - polityka, filmy, zdjęcia
Archiwum postów
2018 - MAJ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Aby wykonać tą akcję musisz się zalogować
Email:
Hasło:
Załóż nowe konto Przypomnij hasło